Risk Analizi

a) İşyerinin taşınması veya binalarda değişiklik yapılması,
b) İşyerinde uygulanan teknoloji, kullanılan madde ve ekipmanlarda değişiklikler yapılması,
c) Üretim yönteminde değişiklikler olması,
d) İş kazası, meslek hastalığı veya ramak kala olayının meydana gelmesi,
e) Çalışma ortamına ait sınır değerlere ilişkin bir mevzuat değişikliği olması,
f) Çalışma ortamı ölçümü ve sağlık gözetim sonuçlarına göre gerekli görülmesi,
g) İşyeri dışından kaynaklanan ve işyerini etkileyebilecek yeni bir tehlikenin ortaya çıkması.

image