DAYANDIĞI KANUN NO/MADDE YÖNETMELİK RESMİ GAZETE
4857/3 Alt İşverenlik Yönetmeliği 27.09.2008-27010
4703 Asansör Yönetmeliği 31.07.2007-26420
6331/303146/12 Asbestle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik 25.01.2013-28539
4857/91 6331/24-3 Askeri İşyerleri İle Yurt Güvenliği İçin Gerekli Maddeler Üretilen İşyerlerinin Denetimi, Teftişi ve Bu İşyerlerinde İşin Durdurlması Hakkında Yönetmelik 16.08.2013-28737
4857/39 Asgari Ücret Yönetmeliği 2554
6331/30 Balıkçı Gemilerinde Yapılan Çalışamalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik 20.08.2013-28741
4703 Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği 2.01.2007-26411
4703 Basit Basınçlı Kaplar Yönetmeliği 30.12.2006-2639
7126/Ek-9 Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik 19.12.2007-26735
6331/30 Biyolojik Etkenlere Maruziyet Risklerinin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik 15.06.2013-28678
2872-48564847-3146 Büyük Endüstriyel Kazaların Kontrolü Hakkında Yönetmelik 18.08.2010-27676
6331/30 Çalışanların Gürültü ile İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik 22.08.2013-28743
6331/16,17,18,30 Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik 15.05.2013/2864
6331/30 Çalışanların Titreşimle İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik 22.08.2013/28743
510/107 Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği 11.10.2008-27021
4857/114 Çalışma Hayatına İlişkin Üçlü Danışma Kurulunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik 04.04.2004-2542
6331/30 3146/12 Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik 16.04.2013-2862
6331/30 Elle Taşıma İşleri Yönetmeliğ 24.07.2013-28717
6331/30 Gebe veya Emziren Kadınların Çalıştırılma Şartlarıyla Emzirme Odaları ve Çocuk Bakım Yurtlarına Dair Yönetmelik 3.08.2013-28744
6331/30 Geçici veya Belirli Süreli İşlerde İş Sağlığı ve Güvenliği Hakkında Yönetmelik 23.08.2013/28744
593/127 Hijyen Eğitimi Yönetmeliği 5.07.2013-28698
6331/30,31 3146/2,12 İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği 29.12.2012-28512
6331/22,30 İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Hakkında Yönetmelik 18.01.2013-28532
6331/10,30 İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği 29.12.2012-28512
6331/10,30,31 İş Hijyeni Ölçüm, Test ve Analizi Yapan Laboratuvarlar Hakkında Yönetmelik 20.08.2013-28741
6331/30 İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik 16.07.2013-28710
6331/6,30 İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik 20.07.2013-28713
6331/11,12,30 İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik 18.06.2013-28681
6331/25,30 İşyerlerinde İşin Durdurulmasına Dair Yönetmelik 30.03.2013-28603
4857/69 Kadın Çalışanların Gece Postalarında Çalıştırılma Koşulları Hakkında Yönetmelik 24.07.2013-28717
6331/30 06.08.2013-28730
6331/30 Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik 12.08.2013-28733
6331/30 Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik 02.07.2013-28695
6331/30 Maden İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği 19.09.2013-28770
6331/30 Sağlık Kuralları Bakımından Günde Azami 7,5 Saat veya Daha Az Çalışılması Gereken İşler Hakkında Yönetmelik 16.07.2013-28709
6331/30 Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği 11.09.2013-28762
6331/17,30 Tehlikeli ve Çok Tehlikeli Sınıfta Yer Alan İşlerde Çalıştırılacakların Mesleki Eğitimlerine Dair Yönetmelik 13.07.2013-28706
6331/21 Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi Yönetmeliği 05.02.2013-28550
6331/30 Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği 05.10.2013-28786