Sağlık Taraması Hizmetleri

 Ağır ve Tehlikeli İşlerde Çalışabilir Fiziki Muayene Raporu Tetkikleri

-   Portör Raporu Tetkikleri

-   Akciğer Grafisi ve Radyoloji Uzm. Dr. Yorumu

-  SFT (Solunum Fonksiyon Testi)

-   EKG (Elektro Kalp Grafisi)

-   Audiometri (Odyo İşitme Testi)

-   Hemogram (Tam Kan Tahlili 18 Parametre)

-   Kan Grubu Analiz ve Kartı

-   Boğaz Kültürü

-   Burun Kültürü

- Gaita Kültürü

-  TİT (Tam İdrar Tahlili)

-HBS AG (Hepatit Testi)

- SGOT – SGPT

Kanda Kurşun Testi

-Laboratuvar Tetkikleri

İşe giriş için yönlendirilen personellere doneler alınarak tetkikler çalışılıp yerimizden teslim edilmektedir.

Periyodik muayene tetkiklerinde mobil aracımızla cihazlarımız ve sağlık personelimiz işyerinize gelerek ortak belirlenen zamanda çalışma yerinizde yapılmaktadır.

Çalışmalarımızdaki hedefimiz iş gücünüzü düşürmeden hızlı ve sağlıklı bir şekilde taramayı yaparak üretimi durdurmamak. Üretim devam ederken zaman aralıklarında personellerin taraması yapılmaktadır.

image